Chuyên mục: Uncategorized

hanh-vi-tre-tieu-hoc

Trẻ em ở độ tuổi đi học thường thích tự lập , nhưng chúng vẫn cần tình yêu, sự quan tâm và chấp thuận của bạn. Con bạn cũng cần những giới hạn hướng dẫn bé khi bé lớn lên và khám phá.

Sticky
hanh-vi-tre-mau-giao

Có vẻ như trẻ mẫu giáo của bạn không lắng nghe bạn – nhưng bé vẫn có thể đang cố gắng tìm ra điều gì đó bạn đã nói năm phút trước.